Vår Miljøpolitikk

Enviro 716X477px

EAB AB leverer produkter som gjennom sitt design og lange levetid bidrar til å unngå forurensning og sløsing med ressurser. Vi ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling ved å minimere virkningen av våre prosesser på det lokale og globale miljøet. Dette skal oppnås gjennom kontinuerlig forbedring basert på hele personalets engasjement og motivasjon.

Avfall og kildesortering
Mengden avfall skal reduseres og kildesortering skal utføres der dette er mulig. Vi skal arbeide for å minske og om mulig eliminere forurensing av miljøet gjennom videreutvikling og vedlikehold av våre produksjonsprosesser

Lover og regler
Gjeldene lover og regler skal følges og en åpen holdning holdes til allmenhet og myndigheter 

Materialer, overflatebehandling, prosesser
Produktenes miljøpåvirkning i dets levetid skal minimeres ved miljøtenkte valg av materialer og metoder for overflatebehandling. Prosesser og miljøarbeidet granskes sammen med øvrige krav ved valg og vurdering av leverandører.

Maskin- og materialutnyttelse skal optimeres og effektiviseres for å minske forbruket av materialer og energi. Lavest mulig ressursbruk bestrebes ved valg av emballasje og transport.

Bærekraft presentasjon 
Built to last. says everything about how we think and act here at EAB. It's a promise we make to our customers, but also to our employees, suppliers and anyone else connected to us.

Les vår bærekraftspresentasjon her

 Hallbarhetsboken Eng 716X477