Milepæler innenfor EABs utvikling

Det finnes et antall milepæler som er vært å nevne når det gjelder EABs senere års firmahistorie. Milepæler som har formet EAB til det firmaet det er i dag.

Milstolpar 716X477px

Lager

Lågkonjunktur - startskottet för EABs exportsatsning
Med lavkonjunkturen innnenfor byggebransjen i 1993, fikk EAB for første gang følbare effekter av en konjunkturnedgang. EAB var da avhengig av hjemmemarkedet, dvs fremfor alt de sødre delene av Sverige. Et nytt samarbeid med BT Industrier(i dag Toyota) startet og EAB fikk i oppgave å utvikle et helt nytt produkt i form av en plukkrobot som skulle implementeres i et logistikksystem med BT:s trucker.

EAB lanserer verdens første plukkrobot - Radioshuttle
Prosjektet, som ble levert sammen med BT til det tyske firmaet Papstar, ble startskuddet for det som siden har utgjordt EABs spydspiss på eksportmarkedet; Radioshuttle System. EAB var dermed først i verden til å lansere en plukkrobot helt tilpasset markedets voksende behov for høyeffektive lager, spesielt innenfor dagligvare industrien. Sammen med BT/Toyota og siden også i egen regi og via datterselskaper har EAB installert over 1.000 Radioshuttle System over hele verden.

Stålbygg
Borås Arena ”avduket” Stålbygg
LAGER og PORTER har av eksponeringsmessige årsaker fått mer publisitet og vært enklere å markedsføre enn stålbygg. De er helt enkelt mer synlig. Stålbygg utgjør ofte skjelettet i et bygg og har derfor ikke fått samme oppmerksomhet hverken internt eller eksternt. Da Borås Arena ble bygd og siden innviet i april 2005, som en av Sveriges mest moderne fotball og underholdningsarenaer var dette blant annet takket være EABs stålkonstruksjon. EAB virkeliggjorde den nesten umulige oppgaven å konstruere, produsere og montere Europas lengste fagverksdragere, to for langsidene på 106m og to for kortsidene på 81m. Takket være disse kunne alle i publikum få fri sikt uten forstyrrende stolper. De er helt enkelt mer synlig. Stålbygg utgjør ofte skjelettet i et bygg og har derfor ikke fått samme oppmerksomhet hverken internt eller eksternt. Da Borås Arena ble bygd og siden innviet i april 2005, som en av Sveriges mest moderne fotball og underholdningsarenaer var dette blant annet takket være EABs stålkonstruksjon. EAB virkeliggjorde den nesten umulige oppgaven å konstruere, produsere og montere Europas lengste fagverksdragere, to for langsidene på 106m og to for kortsidene på 81m. Takket være disse kunne alle i publikum få fri sikt uten forstyrrende stolper. Borås Arena fikk stor publisitet og EAB fikk stålkonstruksjon til å bli ingeniørkunst

Dette har ført til at EAB Stålbygg nå har fått mer omfattende og komplekse prosjektforespørsler på et stadig større geografisk marked.

Porter
Industriporter blir Porter, Designline et begrep
EABs porter har i mange år vært synonymt med tunge industriporter i stål. For å vise mulighetene og også være på hjemmebane i miljøer som stiller krav til design, enhetlige fasader og lysinnslipp, tok EAB i begynnelsen på 2000 tallet bort navnet Industriporter og lanserte begrepet Designline. Dette var EABs svar på markedets krav til design og lysinnslipp. Stålportene er i stand til å levere store vindusflater, med god termisk barriere og styrke. Dermed tilsvarer Porter godt hva markedet i dag ønsker: sterke, holdbare løsninger i kombinasjon med stilig design.