Vår kvalitetspolitikk

Quality 716X477px

EAB AB arbeider i bransjer der evnen til å oppfylle kundens og myndighetenes uttalte og underforståtte krav og behov er en forutsetning for suksess. For vedvarende bibehold av denne evnen kreves det at varer og tjenester fra EAB alltid er kundens beste valg når egenskaper, kostnad, leveringstid med mere vektes sammen. Hver leveranse skal være en anbefaling for kommende leveringer. 

Vårt kundeløfte
Kundene skal kjenne trygghet i vår kunnskap og vår lange erfaring. Vi påtar oss derfor ikke å levere varer eller tjenester som vi ikke sikkert vet klarer de vilkår de skal fungere under. Vi skal være fleksible, raske og ha god lønnsomhet men ikke på en slik måte at det går ut over utførelsen på de varer og tjenester som vi har lovet kunden.

Medarbeidaransvar
EAB skal støtte utviklingen av sine medarbeidere slik at hver og en kjenner til kravene som stilles til resultatene på en oppgave og kan sørge for at utførelsen blir den rette, hver og en gang. Eventuelle feil og mangler skal behandles med åpenhet og alltid lede til forbedringer.

Vi oppfyller alle gjeldende standarder
EAB oppfyller alle gjeldende europeiske standarder og normer for konstruksjon og produksjon av lagerinnredninger.

Les gjerne mer om EABs Engineering Principles - bakgrunnsfakta om hvordan vi konstruerer og tenker.