Det begynte med et rekkverk..

History2 716X477px

EAB har en historie som starter i begynnelsen av 50-tallet. En historie som bar med seg entreprenørskap, viljen til å bygge noe solid og en stor respekt for medarbeiderens og kundens beste.

Grunderen av EAB, Erik Andersson begynte som byggsnekker i Anton Svenssons Byggnadsfirma i Smålansstenar 1953. Erik oppdaget i forbindelse med sitt arbeid at det ikke fanns noen lokale produsenter av rekkverk i smijern. Han startet så smått en egen produksjon hjemme i kjelleren. Utformingen av rekkverkene ble til etter Eriks egne ideer og ble komplettert med det han hadde sett andre gjøre.

Resultatet ble over all forventning og Erik ba, bare etter ett års virksomhet, om permisjon fra byggfirmaet for å arbeide med sitt eget på heltid. Firmaet rettet seg først og fremst mot byggfirmaer. Hans firma fikk i 1957 navnet Erik Anderssons Byggnadssmide.

Industriporter og koplette stålbygg
Når det var på på tide å bygge ut firmaet i 1969 trengtes såvel stålkontruksjoner som porter. Istedet for å kjøpe inn dette kunne vi jo produsere det selv. Slik drev eget behov frem to helt nye produktgrupper innen EAB, Stålbygg og Industriporter, hvilket passet bra inn både i maskinpark og kunnskap.

Lagerinnredninger
I 1984 ble sortimentet komplettert og produksjon av lagerinnredninger starter. Dette medførte at vi for første gang kunne tilby våre kunder komplette lagerbygg med innredning.

Generasjonsskifte
I 1984 overtok Erik Anderssons barn Catrine, Sven-Gunnar og Per-Åke EAB. Siden 1997 har Per-Åke og Sven-Gunnar Andersson vært eneeiere av EAB som da også byttet navn til EAB AB.

Flytting til dagens adresse
I 1989 flyttet EAB til dagens adresse som inneholder kontor, lager og produksjon. 

Sattsning på medarbeiderne
Siden nybygget sto ferdig i 1989 har EAB blitt bygd ut to ganger 1997 og 2005. I 2004 ble kontorene, matsal og garderober totalrenovert. Iforbindelse med denne renoveringen ble det også bygget en komplett helse og rekreasjonsavdeling.