Vi bruker grønn elektrisitet

Enviro 716X477px

Det kan aldri bli grønt nok, mener vi i EAB. Derfor har vi nå valgt å bli enda bedre til å gjøre verden litt grønnere. Siden 1. januar har vi i samarbeid med EON kun brukt elektrisitet som kommer fra opphavsmerket vindkraft. En av de mest positive "utblåsingene" vi kan tenke oss. I ord innebærer det en satsing i sann EAB-ånd, siden vi verner om holdbarheten på alle stadier. I tall handler det om at vi reduserer utslippene av karbondioksid med 5638,4 tonn.

Holdbare energikilder
Vi vil hele tiden finne nye innfallsvinkler som styrker vårt valgspråk, Det holder At våre produkter og løfter holder, er noe kundene våre skal kunne ta som en selvfølge når EAB er avsender, men hvordan forholder vi oss i andre spørsmål? I fremtiden blir kanskje miljøet en av våre avgjørende faktorer. Og miljøet som skal omgi oss i fremtiden, blir skapt i dag.

Et steg i riktig retning
Vi har en energikrevende produksjon, og vil derfor verne om å
gjøre den så miljøriktig som mulig. Å satse på opphavsmerket vindkraft føles som et steg i helt riktig retning.