Herfra til holdbarheten

Builttolast 716X477px

Det holder eller Built to last sier alt om hvordan vi tenker og hvordan vi handler på EAB. Det er et løfte som vi gir våre kunder, våre medarbeidere, leverandører og alle som på en eller annen måte er i relasjon med oss.

I produkter
EABs produkter er et resultat av et egenutviklet konsept der hele prossesen, fra materialvalg til montert produkt inkluderes. I dette konseptet utgjør våre Engineering Principles en vesentlig del

I relasjoner
Gjennom gjensidig engasjement, lydhørhet, fleksibilitet og krav til kvalitet pleier vi våre relasjoner med kunder, medarbeidere, leverandører og omverden.

I tid
På EAB tenker vi alltid langsiktig når vi investerer, strater amarbeid, bygger, ansetter nye medarbeidere eller på annnen måte går inn i noe nytt der EAB er avsender.

Hele veien
Det begynner som en ide, som vokser til en visjon og som resulterer i en tegning, en konstruksjon, et bygg og et ferdig monument over et firma som tror på fremtiden. På EAB er vi med hele veien. Vi tar ideen videre til virkeligheten. En virkelighet som holder.

Bærekraft presentasjon 
Built to last. says everything about how we think and act here at EAB. It's a promise we make to our customers, but also to our employees, suppliers and anyone else connected to us.

Les vår bærekraftspresentasjon her

Hallbarhetsboken Eng 716X477