Velkommen til EAB

Company 716X425
EAB er en familieeid bedrift som har sitt hovedkontor og fabrikk i Smålandsstenar, Sverige. Vi arbeider innenfor tre produktområder: Lagerinnredning, Porter og Stålbygg. All konstruksjon, produksjon og utvikling skjer i Smålandsstenar, men vi har hele verden som marked. Vi håper du vi trives hos oss- uansett om du er kunde, leverandør eller ansatt. 


Vår forretningsidè

EAB skal med glødene engasjement og entreprenørskap selge, konstruere, produsere og montere Lagerinnredninger, Porter og Stålbygg tilpasset etter våre kunders spesifikke behov og med en bekreftet høy kvalitet.

Visjon

EAB skal være kundens førstevalg når det gjelder Lagerinnredninger, Porter og Stålbygg. Vi skal også være områdets mest attraktive arbeidsgiver.

Vårt mål

EABs mål er å gjøre hver kunde til en fornøyd kunde, Hver medarbeider til en fornøyd medarbeider.

Vårt verdigrunnlag

EABs verdigrunnlag springer ut fra følgende kjerneverdier:

Kundetilpasning
Vår produktutvikling og vår handlemåte skal alltid være med kundens ønsker og problemer i fokus

Engasjement
EABs samarbeid med kunde skal alltid preges av et engasjement, hele veien fra første kontakt til godkjent prosjekt. Engasjementet skal også gjelde i relasjon med våre medarbeidere og leverandører. Dette blir mulig ved en flat organisasjon og høyt medarbeideransvar.

Kunnskap
Kundetilpasning og engasjement krever kunnskap. Gjennom lang og bred erfaring samt kontinuerlig intern utdanning sikrer EAB et høyt kunnskapsnivå hos alle våre medarbeidere.

Kvalitet
EAB skal alltid forbindes med kvalitet i det vi gjør og det vi selger. Kvalitet skal dermed bli summen av kundetilpasning, vårt engasjement og kunnskap.

Les vår forretningspresentasjon herForetagspres EAB 2019 No 500X700