norsk Meny

Nyheter & Referanser

1090-1-sertifiseringen på rekordtid

Pressinfo Certifiering 1 2

Å oppnå 1090-1-sertifiseringen kan være et nokså tids- og resurskrvende prosjekt for en bedrift da stort sett alle rutiner, materialer m.m. skal kontrolleres og oppfylle de krav som stilles i byggedirektivet CDP.
På EAB har vi gjennom lang tid arbeidet etter disse krav. Det gikk derfor på rekordtid å ta steget fullt ut.
Alle stålkonstruksjoner fra EAB kommer til å bli CE-merket.

Fra og med første juli 2013 blir det innført en lov som som sier at byggprodukter som selges innenfor EØS området skal være CE-merket.
EABs produkter har i stor grad vært produsert etter disse kriterier også tidligere selv om de ikke har vært CE-merket.

Pressinfo Certifiering 2 2Per-Åke Andersson VD, EAB
”På EAB vurderer vi kunnskap og kvalitet utrolig høyt. Derfor har vi blant annet egen utdanning innenfor teknikk og stålkunnskap. Vi må alltid kunne garantere våre kunder høyst mulige kvalitet på alle nivåer.”

Ingen eksterne konsulenter
”Takket være denne kunnskap og allerede gode rutiner har vi derfor ikke behøvd å leie inn eksterne konsulenter i sertifiseringsarbeidet. Vi har hatt en meget effektiv gruppe som har drevet- og arbeidet oss frem til sertifiseringen.
Selve sertifiseringen ble utført av AAA Certification AB.”

Alle stålkonstruksjoner CE-merket
”CE- merkingen gjelder for alle våre stålkonstruksjoner i våre tre produktgrupper:
Stålbygg, Porter og Lagerinnredning. Våre kunder vil ikke merke stor forskjell annet enn at det nu finnes et sertifisert bevis på at våre produkter minst holder den standarden som gjelder innenfor byggedirektivet CDP.”


CE.merking er en produktmering innenfor EØS Europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
Bokstavene CE er en forkorting for Conformitè Europèenne ( i overenstemmelse med EU- direktivet). Et produkt med CE-merking kan selges innenfor EØS-området uten ytterligere krav.
Forutsetningene for å få CE-merke et produkt er:

• Produktet overenstemmer med grunnleggende krav til f.eks funksjon, helse, miljø og sikkerhet.
• Beskrevet kontrollprosedyre er fulgt.

EG intyg för tillverkningskontroll EAB AB


Få vårt nyhetsbrev

Fyll i nedenforstående opplysninger dersom du ønsker å motta EAB nyhetsbrev 

Select Prenumeration

 

Filmen om oss

LA OSS KONTAKTE DEG

Vi bruker informasjonskapsler på denne siden for å forbedre brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å navigere, aksepterer du disse informasjonskapslene. Les mer Jeg forstår