Sikkerhet på lageret

Sakerhet Pa Lagret 400X423

I et lager opererer både personer og trucker innenfor de samme områdene. Her finnes det mange ulike faremomenter. Får å ivareta sikkerheten på lageret og skape et trygt arbeidsmiljø finnes det lover, forskrifter og standarder som omhandler dette.

Det er viktig å tenke sikkerhet allerede under prosjektering av et nytt lager for at sluttresultatet skal gi et trygt arbeidsmiljø.

EAB har bred erfaring og kunnskap om ulike typer innredning. Detter gjelder alt fra prosjektering og layout til konstruksjon, produksjon og montering.

Kontakt oss gjerne for rådgivning og informasjon vedrørende sikkerhet på lageret.

 

Klikk her for å lese vår brosjyre "Sikkerhet på lageret"

Mockup Bild Sakerhet Pa Lagret