Rullbanor 500X374EAB Gjennomløpsreoler

I vår gjennomløpsreol håndteres godset etter prinsippet først inn – først ut (Fi-Fo).
Godset lastes inn på den ene siden og ut på den andre. Dette gir en riktig godsflyt som er spesielt viktig ved håndtering av ferskvarer eller andre varer med begrenset holdbarhet.

Gjennomløpsreolen leveres med bremseruller under hver pall slik at godset holder en jevn hastighet.
Som tilbehør leveres pallseparatorer som holder pallene atskilt og beskytter godset ved utlastingen.

Rullbanor Genomlopp 500X202

EAB Trykklagringsreol

I vår trykklagringsreol håndteres godset etter prinsippet først inn – sist ut (Fi-Lo).
Ved hjelp av trucken trykkes pallene inn i reolen. Inn og ut lasting skjer fra samme side. Denne formen for lagring krever derfor bare en truckgang. Reolen kan plasseres inn mot vegg og er meget plassbesparende.

Rullbanor Tryck 500X297