HyllstallEABs hyllestativ står ekstra stabilt på bakken. Uten å svikte – verken i sideretning eller i dybderetning. Hemmeligheten ligger i smarte konstruksjoner på så vel stolper som gavler og hylleplater. Stagplater stabiliserer gavlene gjennom rammeverket. Geniale hyllekroker fester hylleplatene i riktig stilling. Og langsgående kantprofiler gir høy bæreevne og lite svikt i hylleplatene. Med andre ord en stabil løsning som virkelig holder. Både i små, enkle lagre og store plukklagre.