Radioshuttle er en patentert maskin for handtering av paller i dypstaplingsreoler. Forskjellen fra konvensjonelle dypstaplingsreoler, der trucken må kjøre inn i reolen, lar man Radioshuttle hente og bringe ønsket pall.

Trådløs styring

Radioshuttle arbeider trådløst og styres ved hjelp av radiosender fra trucken.
Flere maskiner kan styres av samme radiosender.


Filo-handtering

All pallhandtering med truck skjer ute i hovedgangen. Derfor kan reolen bygges mye dypere enn en vanlig dypstaplingsreol. Trucken behøver heller ikke vente på Radioshuttle, men er fri til å arbeide på annet hold. På denne måten oppnås en meget høy omsetningshastighet og en halvert handteringstid for trucken.

Maxipacker Filo 500X281

Plukkhandtering

Ved plukkhandtering bruker man Radioshuttle sammen med rullebaner- en kombinasjon der det plasseres buffertpaller på de øverste nivåene og rullebaner for plukkhandtering på nederste nivå. 
All plukking fra pall gjøres i en plukkgang som går gjennom reolen.

Maxipacker Plocktunnel 500X281

Fifo-handtering

Her bruker man Radioshuttle i et gjennomløpslager og pallene handteres etter prinsippet først inn- først ut.

Maxipacker Fifo 500X281

Plukke Tunnel

Maxipacker Plocktunnel 500X281